Chuyện tình đẫm lệ

Anh ta trông có vẻ là kiểu người thể thao và nam tính. Dù không cao lắm nhưng trông có…